Pracownia Badań Psychotechnicznych - Natalia Kunz

Zajmujemy się diagnostyką oraz orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii pracy. Zapraszamy do korzystania z oferty pracowni, gdzie usługi świadczone są w przyjaznej i bezstresowej atmosferze!

Badania dla kierowców

Wykonujemy badania dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) - kierowców zarówno amatorskich, jak i zawodowych,kierowców skierowanych na badania przez Policję

Read More

Badania dla operatorów

Wykonujemy badania dla operatorów sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

Read More

Badania wysokościowe

Badania dla osób pracujących na wysokości popularnie nazywane badaniami wysokościowymi, mają na celu orzeczenie zdolności do pracy na wysokościach. Do ich przejścia zobowiązywani są pracujący na wysokościach powyżej 3 m.

Read More

Badania dla firm

Do korzystania z usług pracowni zapraszam również firmy transportowe, budowlane oraz wszystkie te, które potrzebują okresowych badań psychotechnicznych.

Pracownia wystawia faktury VAT!

Read More

Pracownia jest jednostką uprawnioną przez Marszałka Województwa Śląskiego do specjalistycznych badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i  jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 227/2015

Pracownia zlokalizowana jest w Skoczowie. Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę i testy psychologiczne, dzięki czemu badania są wykonywane rzetelnie i obiektywnie.

Badanie diagnostyczne, jakie oferuje pracownia składa się z dwóch etapów.

  1. Pierwsza część odbywa się przy użyciu testów służących do badania predyspozycji osobowości oraz testów sprawności umysłowej.
  2. Druga część badania odbywa się na aparaturze określającej sprawność psychoruchową.

Zapraszamy do korzystania z oferty pracowni, gdzie usługi świadczone są w przyjaznej i bezstresowej atmosferze!